เด็กวัดเขาขุนพนม มุ่งมั่นฝึกตะกร้อ ใฝ่ฝันสู่ดาวรุ่งกีฬาไทย

ตะกร้อ 2 คน

อนาคตของวงการตะกร้อไทยอยู่ในมือของเด็กๆ เหล่านี้ พวกเขาคือความหวังที่จะสืบสานตำนานนักตะกร้อไทยให้คงอยู่ต่อไป

เด็กๆ ฝึกฝนอย่างหนักใฝ่ฝันเป็นนักตะกร้อดาวรุ่ง

ณ โรงเรียนวัดเขาขุนพนม เด็กๆ กลุ่มหนึ่งกำลังฝึกฝนตะกร้ออย่างมุ่งมั่น เสียงลูกตะกร้อกระทบพื้นดังสนั่น บ่งบอกถึงความตั้งใจจริงของพวกเขา เด็กๆ เหล่านี้ใฝ่ฝันอยากเป็น นักตะกร้อดาวรุ่ง ประดับวงการกีฬาไทย ครูเพชรและครูมาร์ค ผู้ฝึกสอน ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ ให้กับเด็กๆ อย่างใกล้ชิด พวกเขาคอยดูแล ให้คำแนะนำ และแก้ไขท่าทางอย่างละเอียด เพื่อให้เด็กๆ พัฒนาทักษะการเล่นตะกร้ออย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ อาจารย์พวงน้อย เจนกิจ อดีตนักตะกร้อหญิงทีมชาติไทย ยังมาร่วมเป็นที่ปรึกษา คอยให้คำแนะนำ สนับสนุน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ ด้วยประสบการณ์และความรู้ของอาจารย์พวงน้อย เด็กๆ ได้เรียนรู้เทคนิคขั้นสูง กลยุทธ์ และวิธีการฝึกฝนอย่างมืออาชีพ อนาคตที่สดใสรออยู่ เด็กๆ เหล่านี้มีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นนักตะกร้อที่ประสบความสำเร็จในอนาคต ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ และได้รับการสนับสนุนจากครูผู้ฝึกสอน และอดีตนักกีฬาทีมชาติ เชื่อได้ว่าเด็กๆ เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของวงการตะกร้อไทยต่อไป

แหล่างอ้างอิง : https://www.facebook.com/

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ข่าวตะกร้อ