สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย พัฒนาผู้ตัดสิน ยกระดับคุณภาพ

นักตะกร้อทีมชาติไทยในอดีต

การสัมมนาการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้ตัดสิน พร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ตัดสินใหม่ รุ่นที่ 8 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปี กรุงเทพมหานคร

ประชุมวิสามัญเลือกตั้งประธานผู้ตัดสินคนใหม่

เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นายธนา ไชยประสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้ตัดสิน พร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ตัดสินใหม่ รุ่นที่ 8 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปี กรุงเทพมหานครการสัมมนาครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะ ความรู้ และเทคนิคการตัดสินให้กับ ผู้ตัดสินตะกร้อ เพื่อยกระดับคุณภาพการตัดสินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศภายในงานมี กรรมการบริหารสมาคมกีฬาตะกร้อ ฯ เข้าร่วมงานและร่วมเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ตัดสินใหม่

นอกจากนี้ ยังมี การประชุมวิสามัญของผู้ตัดสินในการเลือกตั้งประธานผู้ตัดสินของสมาคม ฯ คนใหม่ นายธนา ไชยประสิทธิ์ กล่าวว่า “การพัฒนาผู้ตัดสินเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา กีฬาตะกร้อ ผู้ตัดสินเปรียบเสมือนผู้ควบคุมเกม การตัดสินที่แม่นยำ โปร่งใส เป็นธรรม จะช่วยสร้างความประทับใจ และความน่าเชื่อถือให้กับกีฬาตะกร้อ “สมาคมกีฬาตะกร้อ ฯ มุ่งมั่นพัฒนาผู้ตัดสินอย่างต่อเนื่อง หวังว่าผู้ตัดสินใหม่ที่ได้รับการอบรม จะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปใช้ในการตัดสิน

“และขอให้ผู้ตัดสินทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม เพื่อพัฒนากีฬาตะกร้อของไทยให้ก้าวหน้าต่อไป”

แหล่างอ้างอิง : https://www.facebook.com/

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ข่าวตะกร้อ