บุญชัย หล่อพิพัฒน์ แสดงความยินดี ดร.สีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ ขึ้นเป็นปธ.มูลนิธิตะกร้อไทย

ถ่ายทอดสด ตะกร้อ วันนี้

บุญชัย หล่อพิพัฒน์ ประธานสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF) ร่วมงานยินดีกับ ดร.สีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ ที่ได้รับตำแหน่งเป็น ประธานมูลนิธิตะกร้อไทย คนใหม่